Punta del Cobre - svenskmekaniserad gruva i Chile

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Gruvbolaget Minera Punta del Cobre är beläget i Tierra Amarilla, ca 20 km från Copiap6. (800 km norr om Santiago) . Punta del Cobre blev under åren 1984 -85 den i Chile mest framstående gruvan med avseende på modern teknik. Den utgör idag ett föredömligt exempel, med låga driftskostnader och hög produktivitet, jämfört med andra gruvor i Sydamerika . Årsproduktionen är 720 000 ton malm. Antalet anställda är 152 man, varav 69 arbetar underjord, (23 man/skift och 3 skift/dag). Företaget exploaterar tre skilda typer av kopparmineraliseringar.

« Tillbaka