Provsprängningar och vibrationsprognostisering, AVM - projekt Nordkalks bergtäkt, Klinthagen, Gotland

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
AVM ”advanced vibration management” är ett helhetsgrepp för att minimera
vibrationer i omgivningen vid bergsprängning. Centralt i konceptet är programmet
ShotplusI-pro och möjligheten att utifrån data från enkelskott modellera
hela spräng salvor. I modellen tas hänsyn inte bara till avstånd och samverkande laddning utan även fördröjningstiden mellan olika laddningar. Föredraget behandlar provsprängningar, beräkningsmodellen samt resultat från undersökningen.

« Tillbaka