Projekt Mitholz, Schweiz Summering av sprängnings- och betongarbeten

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I Schweiz pågår en omfattande utbyggnad av järnvägsnätet. Syftet är att höja
kapaciteten så att det i framtiden blir möjligt att transportera allt transitgods på
järnväg. Man kommer att erbjuda transport av lastbil med släp, med eller utan gods, via järnväg. Förutom en positiv inverkan på miljön kommer också den ansträngda trafiksituationen på de schweiziska genomfartslederna i nord-sydlig riktning att förbättras. De största enskilda projekten i utbyggnaden av järnvägsnätet är två nya järnvägstunnlar, se bild ovan. De är den 55 km långa Gotthardtunneln och den 35 km långa belägna Lötschbergtunneln. Båda tunnelsystemen består av två parallella enkelspårstunnlar förbundna med tvärtunnlar. Dessutom ingår spårväxeltunnlar samt bergrum för installation av nödvändig kringutrustning.

« Tillbaka