Projekt - Sprängningsinducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Sammanfattning / Summary
SE
Under 2009–2010 genomfördes i Rock Tech Centers regi projektet ”Sprängningsinducerade
vibrationer kontra mänsklig upplevelse”. Projektet genomfördes
i konsortieform där en stor del av de företag och branschorganisationer som
representerar bergtäkts och gruvindustrin i Sverige var representerade. Orsaken till att projektet initierades var dels den stora variation som förekom vad gäller villkor för vibrationer och luftstötvågor mellan olika gruvor och bergtäkter. Men också det faktum att man från myndighetshåll fokusar allt mer på störning/ komfort i de villkor man vill sätta, detta utan att ha något egentligt bakgrundsunderlag avseende hur detta bör göras. Frågan som projektet ville besvara var helt enkelt: om tillåtna villkor vad gäller vibrationer och luftstötvågor ska vara relaterade till en störningsupplevelse, hur borde denna störningsupplevelse i så fall mätas och vilka nivåer bör man i så fall tillåta? Projektet avslutades i och med rapporten: ”Guidline avseende vibrationer inomhus orsakade av sprängningsinducerade vibrationer och luftstötvågor” vilken anger rekommendationer för hur til�- låtna värden bör sättas och mätas. Denna guidline har sedan dess används vid tillståndsansökan för gruvverksamhet exempelvis av LKAB. Föredraget sammanfattar det arbete som utfördes i RTC projektet samt följer upp vad som hänt efteråt.

« Tillbaka