Produktionsanläggning för fjärrkyla i Hornsberg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Stockholm har världens största fjärrkylanät, räknat till såväl antalet kunder som till nätets utbredning. Alla
prognoser pekar på att behovet av fjärrkyla kommer att öka i framtiden, därför har Fortum satsat på att utöka
kapaciteten och byggt ett underjordiskt kylvattenlager i Hornsberg på Kungsholmen. Kylvattenlagret, med tillhörande maskinhall, arbets- och anslutningstunnlar har sprängts ut under Stockholms högsta naturliga punkt mellan Stadshagens IP och Karlbergssjön. Beställare av anläggningen var AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad. Berg- och byggprojekteringen utfördes av SWECO och SKANSKA har varit entreprenör. SWECO påbörjade projekteringen av anläggningen 2005 och bergdriften startades i augusti 2007 och slutfördes i juni 2008. Totalt har drygt 70 000 m3 berg sprängts ut. I skrivande stund pågår rördragning och installationer. Anläggningen beräknas tas i drift i sommar.

« Tillbaka