Processvattenrening i tunnelprojekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid tunneldrivning genereras ett processvatten som är kraftigt förorenat. Processvatten förorenas när det kommer i kontakt med de ämnen och produkter som används inom arbetsplatsen t.ex. borrkax, injekteringscement, oljor och sprängämnesrester. Processvattnet transporterar föroreningarna till den omgivande miljön. Kraven på behandling av processvattnet styrs av förutsättningarna i den recipient, exempelvis en bäck, sjö eller hav, dit processvattnet förs. beroende på krav kan processvattenreningen ske med en "containerlösning" till ett fullt utbyggt konventionellt vattenrening liknande de vilka används för dricksvattenframställning eller avloppsvattenrening. Avseende föroreningar är fokus huvudsakligen på suspenderat material, pH och olja men även kväve förekommer.

« Tillbaka