Plåtförstärkning av schakt i Garpenbergsgruvan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Sammanfattning / Summary
SE
Detta anförande är avsett som en kortfattad information om det
praktiska tillvägagångssättet, med att "plåtförstärka" två ventilationsschakt,
som nyligen genomförts i Norra Garpenbergsgruvan. I Garpenbergsgruvan som de flesta känner till består bergarterna förutom av malm, av kalksten med tremolit och talkzoner, kvartsiter och glimmerskiffrar med breda klorithorisonter . Sidostupningen är ca 75• . Inom vissa områden uppträder horisontella spänningar i berget i samband med brytningen i den intilliggande malmkroppen. Dessa spänningar ger upphov till rörelser som med största säkerhet är orsaken till att ett "Robbinsschakt" i norra gruvan mellan nivå 350 och 520 spricker upp så mycket att stora ras inträffar. Detta ställer till problem för Boliden som är beroende av ventilationen dels på 520 nivån och som på sikt tänkt förlänga schaktet till nivå 600. Boliden kontaktar oss, Skanska Entreprenad, och önskar förslag till åtgärder. Boliden framkastar tanken på en plåttrumma som på något sätt firas ner för att täcka raszonen. Alternativt med total förstärkning av befintligt schakt, eller ett helt nytt schakt bedöms för kostsamt, så man bestämmer sig för att bearbeta iden med en plåtförstärkning. Skanska Entreprenad utarbetar ett förslag med samtidig montering och nedsänkning av färdiga sektioner av plåt.

« Tillbaka