PASSAGE UNDER LÖVSTAVÄGEN AT BYPASS STOCKHOLM – FROM DESIGN TO REALIZATION

Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
The passage under Lövstavägen within the Stockholm Bypass Project was the first critical and sensitive area planned to be excavated during the construction phase. The design was focused on the passing of ramp tunnels under road Lövstavägen where no rock cover above tunnel crown was expected which led to difficult tunnelling situation with mixed face conditions. The technical solution defined during the design phase consisted in a treatment of the soil with jet grouting from the surface prior to tunnel excavation and with the installation of a pipe umbrella in the most critical sections. A temporary support consists of application of rock bolts and fiber reinforced shotcrete immediately after tunnel excavation and finally, a cast in place concrete lining will be installed acting as the permanent support.

Svensk titel: PASSAGE UNDER LÖVSTAVÄGEN VID FÖRBIFART STOCKHOLM - FRÅN DESIGN TILL REALISERING
Passagen under Lövstavägen var den första kritiska och känsliga delsträcka som skulle byggas i projekt Förbifart Stockholm. Svårigheten där låg främst i de två ramptunnlarnas passage under Lövstavägen med ingen eller begränsad bergtäckning ovanför tunnlarna. Detta ledde till utmaningar vid projekteringen bland annat beroende på de mixade förhållandena i tunnelfronten. Den tekniska lösningen som togs fram under projekteringen bestod av jordförstärkning med hjälp av jetinjektering utförd från markytan och i god tid före tunneldrivningen. Inom de besvärligaste sektionerna av tunnlarna kompletterades jordförstärkningen med rörskärmar installerade framför tunnelfronten. Den tillfälliga förstärkningen bestod dessutom av bultning och sprutbetong applicerad direkt efter sprängning. Slutligen kommer en permanent förstärkning bestående av en platsgjuten betonginklädnad att utföras i respektive tunnel. Genom jetpelararbetet blev bergöverytans exakta läge känd och med den kunskapen kunde modifieringar av den projekterade lösningen göras för att bättre anpassa den till rådande förhållanden på plats. Det blev också möjligt att bygga tunnlarna något snabbare utan att ge avkall på säkerheten. I denna artikel presenteras utvecklingen av den tekniska lösningen från den ursprungligen projekterade till den som slutligen byggs.

« Tillbaka