Passage av kritiska områden med tullgräns i Förbifart Stockholm

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Nu är äntligen bygget igång i Projekt Förbifart Stockholm och de första passagerna
av tullgränser har utförts. I projektet finns 38 stycken planskilda
korsningar med andra undermarksanläggningar eller med egna tunnlar. 24
av dessa passager sker med ett avstånd mellan tunnlarna som är mindre än den ena tunnelns spännvidd. Vid 15 av dessa passager är avståndet mellan tunnlarna mellan 6 och 10 m. I sju fall är bergtäckningen ≤ 5 m. Den första passagen av tunnelbanan (SL) har nu utförts inom kontraktet FSE210 och samarbetet mellan anläggningsägaren, Trafikverket och projektören och utförandet i byggskedet kommer att presenteras. I projektet finns många stora bergrum med spännvidder på upp till 32 m i form av luftutbytesstationer och rampanslutningar. Det första stora bergutrymment, en krosstation som även den ligger i kontraktet FSE210, har utförts. Spännvidden på det bergrummet är 27,4 m och höjden är 14,2 m och längden 40 m. Även hanteringen av den tullgränsen och utförandet kommer att presenteras. Om ytterligare intressanta individuellt dimensionerande områden passerats fram till BK-dagen kan ytterligare områden tillkomma.

« Tillbaka