Pallborrning, val av borrstålsutrustning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid all pallbrytning är det viktigaste som finns en hög produktivitet, eftersom det
är en stor del av totalkostnaden för losstagning och transport som är fast kostnad.
Om den fasta kostnaden kan fördelas på mer m3 berg per tidsenhet sänks totalkostnaden avsevärt. Vad skall man då tänka på för att erhålla en så hög produktivitet som möjligt? Det viktigaste är en god planering av arbetet, men även om man redan har en god planering kan ytterligare göras och det följande är en redovisning av vad man kan göra i själva borrningsoperationen och då speciellt vid valet av borrstål. Vid valet av borrstålet är det tre parametrar, som är viktiga för produktiviteten 1. Hög produktkvalitet och skötsel av borrstålet 2. Bästa möjliga borrsjunkning 3. Att borra så rakt som möjligt

« Tillbaka