Översikt över gruvindustrin i Sverige

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Sammanfattning / Summary
SE
Föredraget kommer att ge en aktuell bild av branschens utveckling så sent som
data finns tillgängligt. Bland annat kommer prospekteringsaktiviteter och nya gruvprojekt
att belysas, liksom expansioner i befintliga gruvor. Utvecklingen av Råvaruinitiativet inom EU2020, den svenska mineralstrategin och ökad effektivitet i tillståndprocesserna är andra viktiga områden som har stor påverkan på gruvindustrin och som kommer att tas upp.

« Tillbaka