OptiMine™ - Simuleringsverktyg för optimering av resurserna i en gruva

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Teknik, gruvplanering och tillämpade metoder utgör tillsammans ett integrerat system
på vilket kriterierna för gruvdriftens resultat baseras. Vikten av en lyckad integration
ökar då högre former av teknik, som t ex automation, tillämpas i gruvprocesserna. Simulering gör det möjligt att förstå och koppla ihop teknik och gruvprocesser i en given omgivning. Som bäst härmar det simulerade systemet verkligheten och kan användas till att undersöka ”utifall-att”-situationer och deras inverkan på processens resultat. En av fördelarna med simulering är förmågan att visualisera de olika alternativen samtidigt som resultatet kalkyleras. OptiMine™ är ett simuleringsverktyg för materialflödes- och resursoptimering i gruvor. OptiMine™ fokuserar speciellt på att förstå de underjordiska gruvprocesserna och optimera såväl materialflödet som resurserna i varje enskilt fall. OptiMine™ har sedan år 2000 använts för flera gruvsimuleringar.

« Tillbaka