Oförstörande kontroll av ingjutna bergbultar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
För ca 30 år sedan utvecklades Boltometern, ett ultraljudinstrument för att kontrollera bergbultar. Boltometern har sedan dess varit norm både i Sverige och utomlands. Sedan några år tillverkas inte Boltometern längre och någon alternativt instrument för oförstörande provning finns inte. För att ge branschen bättre möjligheter att utvärdera investerat kapital i bergförstärkning med bergbultar, startade Geoquipment sommaren 2010 ett projekt för att utveckla ett instrument som med oförstörande provning kan verifiera bultarnas status. Syftet är att instrumentet ska ge de som bygger och förvaltare ett verktyg för att säkerställa kvalitén i ingjutningen av bergbultar. Och därmed garantera den säkerhetsfunktion som bergbulten har. Nu har projektet pågått i mer än ett år och en prototyp är framtagen. Tester har genomförts med positivt resultat. Men det är ännu en bit kvar till ett väl fungerande instrument. Under projektets gång har nya lärdomar dragits och man har även fördjupat sig i hur andra branscher löser liknande frågeställningar.

« Tillbaka