Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Att arbeta i en internationell miljö har länge varit en tradition för svenska entreprenadföretag. Oljelager och vattenkraftanläggningar har varit en paradgren för svenska ingenjörer. Den svenska ingenjörskompetensen var eftertraktad och den internationella marknaden var stor. Under de senaste årtiondena har denna trend svängt beroende på att utlandsmarknaden av olika skäl har krympt medan den svenska marknaden varit relativt stabil. De svenska entreprenörerna har fått se att konkurrensen på hemmamarknaden hårdnat. Svenska företag i konsultbranschen har däremot kunnat arbeta relativt ohotade på den svenska marknaden. Trenden för konsulterna har varit att etablera samarbeten med företag utomlands, förvärvat utländska företag eller t.o.m förvärvats av utländska företag. Företagens mål har oftast varit att växa och/eller utöka sin marknad. Den nya trenden är att svenska konsultföretag samarbetar med utländska företag i Sverige åt svenska beställare. Mest markant har detta troligen varit i projektet E4 Förbifart Stockholm där ÅF bildade ett konsortium med den amerikanska konsultjätten URS. Den svenska konsultbranschen togs på sängen och i en handvändning blev den svenska konsultmarknaden internationell. Inom uppdragen som ÅF arbetar med i Förbifart Stockholm deltar nu konsulter från 7 länder i Europa och Asien. Uppdragsledaren, Henrik Öhrnell, redogör i sin presentation för hur ÅF hanterat följande nyckelfrågor: • Varför söker sig utländska konsultföretag till Sverige? • Matchning av tekniska kunskaper och kompetens? • Svenskt berg • Svenska regelverk • Språk- och kulturskillnader? Hierarki? • IT? • Kommunikation och dokumentation? • Avståndet mellan länderna? • Arbetsmiljöfrågor? • Framtiden? 5. Ständig förbättring

« Tillbaka