Nytt system för differentierad laddning med gasad bulkemulsion

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Dyna Nobels affärspolicy är att arbeta med kundanpassade bulkemulsionslösningar som
är både tekniskt utvecklade och miljöanpassade. Leveranssystemen skall även vara
anpassade så att systemen blir kostnadseffektiva för både kund och Dyna Nobel. Denna affärspolicy leder till att Dyna Nobel kontinuerligt arbetar med utveckling och anpassning av sina leveranssystem, så att Dyna Nobel även i framtiden skall vara ledande och en självklar leverantör av bulkemulsion världen över. Introduktionen av gasad bulkemulsion typ SME på Gotland 1998 var en sådan naturlig anpassning till ett modernare leveranssystem. Den senaste utvecklingen till ett system som möjliggör differentierad laddning, togs i bruk i samband med Dyna Nobels deltagande i EU-projektet "Less Fines", där även Nordkalk har varit en av deltagarna och en viktig samarbetspartner. Målsättningen med systemet är att genom ett nyutvecklat gasningssystem möjliggöra laddning med stor variation av densitet och energifördelning i olika delar av borrhålet under en och samma laddningsoperation. Systemets utvecklade gasningsteknik möjliggör även ett miljöanpassat emulsionssystem som är "slutet". Start och avslut av emulsionsladdningen sker i borrhålet med en god kontroll på laddteknik och avladdning, vilket ger minimalt spill i samband med laddning.

« Tillbaka