Nytt effektivt klenhålskoncept för borrning och sprängning i tätbebyggt område

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Den sprängtekniska utvecklingen under de senaste decennierna har gjort det möjligt att
i allt större utsträckning kunna utföra avancerade bergsprängningsoperationer i omedelbar
närhet av befintliga byggnader. Vi har under de senaste årtiondena även haft en motsvarande utveckling inom borrning. Detta, tillsammans med allt högre priser på mark och fastigheter inom tättbebyggda områden, har lett till en stadig ökning av antalet bergsprängningsprojekt som årligen genomförs nära bebyggelse. Denna presentation kommer endast att beröra ovanjordssprängningar som ligger så nära befintliga byggnader och andra strukturer (t.ex. rörledningar och känsliga installationer) att det erfordras att sprängningarna utförs med s.k. klenhålssprängning.

« Tillbaka