Nytt djupvattenintag för O1 och O2 i Oskarshamn

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
OKG bygger nytt djupvattenintag för reaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn. Vid
prövningen av de stora effekthöjningarna av kärnkraftverken på Simpevarpshalvön
ansåg Länsstyrelsen att temperaturen på utgående kylvatten i Hamnefjärden skulle
sänkas eller i varje fall bibehållas på samma nivåer som före effekthöjningarna. OKG valde att sänka temperaturen på ingående kylvatten genom att anlägga ett djupvattenintag liknande det som byggdes för O3 under 80-talet. Veidekke fick sommaren 2009 OKGs förtroende att utföra djupvattenintaget på totalentreprenad med funktionskrav. Djupvattenintaget består av tre huvuddelar: 1. Intagstunnel med schakt till Östersjön 2. Intagsbassäng med ny damm och tätning av befintlig bank till Tallskär. 3. Intagskonstruktion på frilagd bergbotten Mest intressant i projektet är att det i sin litenhet innehåller nästan samtliga förekommande arbetsmoment i en anläggningsentreprenad. Föredraget kommer att visa bilder och kort presentera utmaningarna för vart och ett av arbetsmomenten. • Tunnel med stigort och utslag till vatten • Bergschakt ovanjord och i vatten • Dammbyggnad • Grundläggning (Tätspont i ny damm och befintlig bank) • Muddring • Betongarbeten • Lyft med sjökran vid installation av intagskonstruktion Näst mest intressant är hur projektet utvecklats under tiden från start av upphandling till utförande av respektive byggdel. Utvecklingen har inneburit förbättringar när det produktion, miljö, arbetsmiljö och kvalitet till gagn för både kunden OKG och Veidekke. Föredraget kommer att med bilder visa utvecklingen av de tekniska lösningarna och arbetsmetoderna för: • Arbetstunnel till öppen förskärning • Traditionell fyllnadsdamm till damm med tätkärna av stålspont • Intagsschakt • Intagskonstruktion Projektet har bedrivits i samverkan och med stor öppenhet inför de möjligheter som nya tankar och idéer kan ge projektet.

« Tillbaka