Nya möjligheter att övervaka och styra sprängningar i vibrationskänsliga miljöer

Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
På uppdrag av SKB har Golder Associates AB i samarbete med Nitro Consult AB och
Skanska Teknik AB genomfört en byggbarhetsanalys för skede Di syfte att utreda de
bergtekniska och bergmekaniska förutsättningarna för en planerad inkapslingsanläggning inom befintlig CLAB-anläggning. Detta föredrag är ett utdrag ur denna byggbarhetsanalys

« Tillbaka