Nya anvisningar för uttag av bergslänter

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I mitten på 1970-talet upprättades den första ATB VÄG med spränganvisningar till
entreprenören för att undvika trasiga, sönderskjutna bergslänter. Under de gångna åren har
ATB VÄG omarbetats och kompletterats.
Föreskrifterna i denna handling tar inte hänsyn till variationen i geologiska förutsättningar. Dessutom är föreskrifterna inte uppdaterade utifrån nya erfarenheter från projekt. De allmänna tekniska beskrivningarna frångås ofta vid utsprängning av bergslänter. På Vägverkets (VST) initiativ har ett arbete påbörjats med att se över föreskrifterna, vilka avsteg som är vanligt förekommande samt ta fram ny anvisning för att ta ut berg i skärningsslänter. Anvisningarna bör ta mer hänsyn till bergets egenskaper samt beskriva de metoder som entreprenören verkligen använder vid losshållning av berget, bergrensning och förstärkning.

« Tillbaka