NY SUGRÖRSAVSTÄNGNING I KRÅNGEDE KRAFTVERK

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Krångede Kraftverk, beläget i Indalsälven mellan Stugun och Hammarstrand, producerar årligen ca 1650 GWh, vilket motsvarar ca 2,6 % av Sveriges vattenkraftproduktion. Kraftverket togs i drift 1936 och många av de driftkritiska system som byggdes på 1930-talet används fortfarande. Ett av dessa system är avstängningen av sugrören nedströms kraftverket, som innebär ett tidskrävande och arbetsmiljömässigt farligt arbete när bågsättare ska travas på plats för att stänga vattenvägen. För att minska produktionsbortfallet vid avställningar och förbättra arbetsmiljön har Fortum tagit ett investeringsbeslut om att bygga en ny tillfartstunnel och nya vertikalschakt för en mer rationell sugrörsavstängning med hjälp av luckor. Projektet innebär att nya bergutrymmen tas ut i anslutning till det befintliga kraftverket, som kommer att vara i drift under hela byggtiden. Planerade schakt och tunnlar passerar mycket nära befintlig anläggning, i flera passager med endast ca 2-3 m bergtäckning. I kombination med en i övrigt komplex bergmekanisk situation och hårda krav på begränsning av vibrationer ställs höga krav på berguttaget och tillhörande kontroller under utförandet, bland annat utförs flera kritiska delar med hjälp av sågning. Projektet genomförs som en samverkansentreprenad med Fortum som byggherre, YIT som entreprenör, samt ÅF som projektör, tekniskt stöd och byggplatsuppföljning. Projektet innehåller en hög grad av aktiv design och denna artikel syftar till att redovisa de bergtekniska och bergmekaniska utmaningar som projektet innebär och hur dessa har hanterats för att minimera störningarna för den pågående vattenkraftproduktion.

English title: NEW TAIL RACE TUNNEL GATES IN KRÅNGEDE HYDRO POWER PLANT

« Tillbaka