Ny kunskap vid dispergering av mikrocement

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det finns indikationer på att finmalda mikrocement inte dispergeras så att cementets
egenskaper utnyttjas fullt ut. Vi kan även konstatera att det saknas allmän tillgänglig
kunskap om hur moderna mikrocement skall tillredas.
Som en följd av detta har Cementa och Atlas Copco startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för att optimera tillredning av injekteringsbruk. Resultaten från de inledande undersökningarna visar att mikrocement kräver en mer omfattande och intensivare dispergering än vad som i dag är normalt. Vi har vid dessa försök sett att både blandningshastigheten och blandningstiden måste anpassas till cementsorten för att ge den inträngning som förväntas. Resultaten indikerar också på betydande skillnader mellan olika cementtyper och blandartyper. Med förbättrade mikrocement och dispergeringsteknik är det möjligt att flytta gränsen på injekterbara sprickor ner till en sprickvidd på 0,075 mm.

« Tillbaka