Ny automatiserad stånghanteringsutrustning hos entreprenörer i Sverige (Arbetsmiljökrav)

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Sammanfattning / Summary
SE
Under 2006 utvecklade Atlas Copco ett mekaniserat stånghanteringssystem med magasin för i
huvudsak injekteringsborrning. Systemet, som monteras på matarna på bergborrningsaggregaten,
kommer att ersätta den manuella skarvningen av stänger som sker idag. RHS E som systemet heter används idag av två entreprenörer, Veidekke Anläggning och Oden Anläggning AB, som har pågående projekt på Norra Länken i Stockholm. RHS E klarar att borra 25 m långa injekteringshål och är naturligtvis integrerat med det datoriserade styrsystemet för aggregaten. RHS E ligger helt i linje med att i största möjliga mån minimera eller eliminera riskfyllda moment inom tunnel och bergarbeten.

« Tillbaka