Nu kommer trafiktunnlarna!

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ringen - trafikledsringen runt Stockholm blir världens
mest omfattande underjordiska trafikled .
Under en lång följd av år har biltrafiken ökat i Stockholm och
Stockholmsregionen, utan att vägarna byggts ut i motsvarande
omfattning. Miljö- och framkomlighetsproblemen har därför ökat . Dennisuppgörelsen innebär att biltrafiken i Stockholms innerstad kan dämpas och att transportmöjligheterna i regionens alla delar förbättras. För att styra trafiken från innerstaden införs bilavgifter samtidigt som en ringled runt Stockholm färdigställs . I denna ringled ingår redan Essingeleden och Norra länken . Den nya vägavsnitt som ska fullborda ringen föreslås till stora delar läggas i tunnlar.

« Tillbaka