NORVIK, HÖGA BERGSLÄNTER OCH 11 MILJONER TON BERGMASSOR ATT HANTERA

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn byggs för att bidra till och trygga en effektiv varuförsörjning till Stockholmsregionen och Mälardalen, en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Med en sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på infrastruktur och bygget av hamnen är en viktig del av den utvecklingen. Den nya hamnen ska ersätta Frihamnen i Stockholm, som ska frigöras för stadsutveckling. NCC har möjliggjort hamnbygget genom att spränga bort ungefär 11 miljoner ton berg och merparten har använts för utfyllnad på markområden i det som blir det nya hamnområdet samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer. NCC har utfört stor del av dokumentation och planering med drönarteknik. Filmerna har också använts vid losshållning för att aktivt kunna göra justeringar på bland annat upptändningssekvenser och därmed förbättra resultaten på exempelvis styckefall, kvarstående slänter och arbetsmiljö. Projektet innehåller många höga slänter med snävt om utrymme bakom och ovan slänt. Detta har gjort att en av utmaningarna har varit att borra långt och rakt vilket har motiverat ett positivt utvecklingsarbete. Vidare presenteras projektet, dess olika frågeställningar, utmaningar och produktionslösningar.

English title: NORVIK, HIGH SLOPES IN ROCK AND 11 MILJON TONNES OF ROCK MATERIAL TO HANDLE

« Tillbaka