Norrortsleden - en tvärförbindelse mellan E4 och E18 - en sprängteknisk utmaning

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Norrortsleden blir en 16 kilometer lång tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik
(Uppsalavägen) och E18 vid Rosenkälla (Norrtäljevägen). Leden byggs för att förbättra
sambanden mellan kommunerna i norra Storstockholm och för att skapa en snabb och säker vägförbindelse. Norrortsleden (Fig. 1) ingår i Yttre Tvärleden som kommer att förbinda Stockholms läns södra och norra delar med varandra. Den första kilometern av Norrortsleden, Häggviksleden, öppnades för trafik i september 1998. De resterande 15 kilometer av Norrortsleden som nu ska byggas delas upp i 10 entreprenader. Sträckan mellan Edsberg och Täby Kyrkby blir en 8 kilometer fyrfältig motorväg varav drygt 2 kilometer i tunnel (Törnskogstunneln). Sträckan mellan Täby Kyrkby och Rosenkälla omfattar en 7 kilometer mötesfri väg med 2 + 1 körfält med vajerräcke mellan motriktade körfält, varav drygt 1 kilometer i tunnel med 1 + 1 körfält med mittvägg. Vägen skall i ett senare skede vara möjlig att bygga ut till motorvägsstandard. Arbetsplanen för denna del ligger hos regeringen för beslut.

« Tillbaka