NORRBOTNIABANAN – EN TUNNEL OCH BERGSKÄRNINGAR FÖR FRAMTIDENS JÄRNVÄG

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Norrbotniabanan är en ny 270 kilometer enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå med största tillåtna hastighet 250 kilometer per timme för både person- och godstrafik. Trafikverkets projekt Norrbotniabanan har gjort en analys [1] för att jämföra konsekvenser och kostnader mellan att redan i byggskedet förbereda för ett framtida partiellt dubbelspår eller att göra det i framtiden utan att dessa förberedande arbeten utförts. Resultatet visar att förbereda första delsträckan sträckan på 5,6 kilometer för ett framtida dubbelspår, större tunnel, bredare skärningar och större vägbroar, i samband med byggandet av en ny bana medför en tillkommande kostnad på ca 102 miljoner kronor. Det innebär en merkostnad på ca 18 miljoner kronor per kilometer vilket kan jämföras med liknande projekt med utbyggnad i efterhand där kostanden per kilometer uppgått till 145 miljoner kronor per kilometer. Idag (februari 2019) pågår bygghandlings-projekteringen av första sträckan för att sedan följas av de första mark- och tunnelentreprenaderna under 2020. Projektet har efter analysen fått möjligheten att projektera både en större tunnel och större vägbroar.

English title: THE NORTH BOTHNIA LINE – A TUNNEL AND ROCK SLOPES FOR THE RAILWAY OF THE FUTURE

« Tillbaka