Norra Länken - tunnelsprängningar i vibrationskänslig miljö

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Sammanfattning / Summary
SE
Under hösten 2006 startade förberedande arbeten för Norra länken med
entreprenaderna för de fem arbetstunnlarna. Arbetstunnlarna är belägna i Norrtull,
Teknikhöjden, Albano, Värtan och Bellevue.
Sprängningsarbetet för arbetstunnlarna och huvudentreprenaderna kommer delvis att utföras i mycket vibrationskänslig omgivning med närhet till byggnader, tunnelbanan, ledningstunnlar, forskningsinstitutioner etcetera. I AlbaNova Universitetscenter finns extremt vibrationskänslig utrustning. Gränsvärdet i drift för en av utrustningarna, är lμm/s (0.001 mm/s). De vibrationskänsligaste utrustningarna har vibrationsisolerats med luftdämpare. Dessutom tillämpas fasta sprängtider för att forskningen skall kunna anpassas så att störningar undviks på forskningsarbetet. Sprängningarna under hösten har bedrivits i Teknikhöjden med strossning av befintlig tunnel som korsar rakt ovanför tunnelbanan. För tunnelbanan har gränsvärdet 60 mm/s tillämpats. Med patronerade sprängämnen och håldjup på som minst 2 meter har gränsvärdet kunnat innehållas. Vid arbetstunnlarna Albano och Värtan är de inledande injekterings- och förstärkningsarbetena klara och inom kort startar tunneldrivningen med full area. Arbetstunnel Bellevue (Ormen) har startat med den första injekteringsskärmen och inom kort påbörjas strossningen i en befintlig nedfartstunnel till utjärnningsmagasin Ormen. I Norrtull börjar sprängningsarbetet i arbetstunneln i vår.

« Tillbaka