Naturgaslagring i Finland

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Neste och den sovjetiska gasleverantören, Sojuzgasexport,
undertecknade i 1971 ett avtal om naturgasleveranser
upp till 1.4 milliarder m3 per år. Naturgasnätet
blev utbyggt åren 1973 - 1974 i den sydöstliga
delen av Finland. Stamledningen började från gränsen vid Imatra och fortsatte västerut till Kouvola, varifrån en gren byggdes till Kotka. I början av 80- talet beslöt man att bygga gasnätet vidare till mellersta och södra Finland

« Tillbaka