Naturgas i Sverige - Framtida transport och lagring

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Naturgas introducerades i södra Sverige 1985. Våren 1988 hade naturgassystemet
förlängts längs Västkusten upp till Göteborg.
En omfattande vidare utbyggnad planeras nu i främst västra och
mellersta Sverige. Figur l visar alternativa sträckningar för den planerade utbyggnaden av naturgasnätet mot Mälardalen/Bergslagen. Naturgasen har enligt planerna nätt Stockholmsområdet 1993/94.

« Tillbaka