Mot toppen med raketfart i norska fjällvärlden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
En gruvas kriterier för val av utrustning skiljer sig ofta från de parametrar som entreprenören har att bedöma. Generellt kan sägas att gruvan tvingas koncentrera sitt utrustningsval till mindre riggar av layout-tekniska skäl, men även för entreprenören spelar driftsekonomi och tillgänglighet en central roll. Entreprenören har vanligtvis en kontraktsbunden leveranstid av färdigt projekt att respektera. Därigenom ställs krav på hög kapacitet vad gäller borrning och räckvidd för utrustningen. Större borraggregat innebär som regel högre kapacitet och därmed snabbare indrift. Därför är det naturligt att utvecklingen av snabbare borrmaskiner har inriktats på stora borraggregat, utrustade med den kraftfulla borrmaskinen COP 1440. Atlas Copco har genom åren levererat både två- och treboms Rocket Boomer till entreprenörer över hela världen. Några gruvor, med utrymme för så stora riggar, har köpt två boms Rocket Boomer, medan andra, i något fall, har valt enbomsriggar av samma typ.

« Tillbaka