Möllebackzonen - ett kallt mottagande

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Sammanfattning / Summary
SE
Hallandsåsprojektet är en del av utbyggnaden av Västkustbanan, som syftar till att avsevärt förbättra möjligheterna till kommunikation med järnväg längs västkusten. Banverket (BV) är beställare av projektet och Skanska- Vinci HB (SV) är entreprenör. De två parallella tunnlarna är vardera 8,6 km långa och när de är i drift ökar kapaciteten från dagens 4 till 24 tåg/timme. Tunga godstransporter möjliggörs också. I nuvarande entreprenad återstår ca 2 x 5,6 km tunnel att färdigställa. Arbetena skall vara avslutade 2011 och tunnlarna planeras öppnas för trafik under 2012. Kontraktssumman är omkring 3 700 MSEK och kontraktsformen totalentreprenad vilket bland annat innebär att SV är ansvariga för projektering/design. Två huvudprojektörer är engagerade i projektet, Skanska Teknik samt Vinci CGP. Hallandsåsprojektet är ett unikt projekt med speciellt anpassade krav. Flera aspekter har naturligtvis påverkat kravspecifikationen men av dessa är projekts historia, som kantas av flera misslyckanden, samt miljöpåverkan de viktigaste. Sammantaget innebär det att miljökrav, tekniska krav och kommunikativa krav är högre än normalt. SVs och BVs metod att möta de höga kraven och de potentiella svårigheterna baseras på fyra viktiga huvudpunkter: 1. Tunnlarna borras med en avancerad sköldad tunnelborrningsmaskin (TBM) som kan klara de höga vattentryck (150 m) man förväntas möta. TBM:en är en så kallad "mixed shield" och kan borra i öppet eller slutet läge. Den permanenta tätningen och förstärkningen av tunnlarna sker med en prefabricerad betonglining som monteras direkt i TBM:ens bakre del. 2. Förbehandling av Möllebackzonen (MBZ) utförs för att minimera risken att TBM:en gå långsamt eller får andra problem. Förbehandlingen omfattar frysning och injektering. En 600 m lång accesstunnel drivs fram till MBZ för att möjliggöra arbetena. 3. Starka projektorganisationer med stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 4. Ett gott och väl etablerat samarbete mellan inblandade aktörer i projektet, framförallt BV och SV.

« Tillbaka