Modellförsök med sprängning mot rasmassor - inverkan på styckefall och svällning

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Storskalig skivrasbrytning är den brytningsmetod som tillämpas bland annat vid LKAB:s gruvor i
Kiruna och Malmberget [1]. Brytningsmetoden innebär bland annat att man spränger
skivraskransen mot rasmassor, vilket illustreras i Figur 1. Rasmassorna som ligger mot brytningsfronten fungerar som en vågfålla, vilket i sin tur minskar den reflekterade vågens amplitud. Detta i sin tur påverkar fragmenteringen hos den sprängda kransen. Den horisontella rörelsen i de sprängda massorna påverkas likaså, vilket i sin tur påverkar svällningen. Om denna rörelse är för liten så kan det leda till att skivraskransen inte börjar rasa, då raslastningen påbörjas (Fig.2). De egenskaper hos rasmassan man kan anta påverka resultatet illustreras i Figur 3. Figuren visar hur det principiellt ser ut vid en skivrasring med den fragmenterade kransen mot rasmassorna och en krosszon vid spränghålen.

« Tillbaka