Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av XRL High speed Railway - förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hongkong delen av Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong Express Rail Link ( Express Rail Link, XRL) är en höghastighetslinje som förbinder Hongkong med Panyu, Guangzhou och Guangdong i norr. Denna linje består av 26km i tunnel och en ändstation station i West Kowloon. Viktiga aspekter i projektet var att minimera konstruktionsarbetet runt projektet så att påverkan på den befintliga infrastrukturen blev minimal, men även att ta hänsyn till det lokala samhället och miljöpåverkan på detta. Med dessa krav på minsta möjliga påverkan på samhället, valde man en standard (diesel)-elektrisk larvburen mobilkross för att enkelt kunna hantera krossningen under jord. En annan fördel med att välja ett standard verk var att man kom igång snabbt med själva krossningen och när projektet sedan är avslutat tar man det redan kompletta krossverket lätt med sig till andra väntande projekt.

« Tillbaka