MinBas - ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
MinBaS-programmet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Sveriges Geologiska
Undersökning- SGU, företag och organisationer inom delbranscherna industrimineral,
bergmaterial (ballast) och natursten.
Under åren 1999-2000 genomfördes en branschstudie under ledning av SGU, som resulterade i förslag till ett omfattande utvecklingsprogram. Programmet fick arbetsnamnet MinBaS - Mineral-Ballast-Sten. SGU har nu regeringens uppdrag att under tre år bedriva ett utvecklingsprogram, vilket ingår i det nationella programmet för Innovation och kluster. MinBaS-programmet kräver ett nära samarbete mellan industrin och forskarsamhället, mellan producenter och kunder och med leverantörer av utrustning och tjänster samt myndigheter som verkar inom näringspolitiken.

« Tillbaka