Mekaniserad kabelbultning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Sammanfattning / Summary
SE
I Pyhäsalmi gruvan (S, Zn, Cu) användas skivpallbrytning såsom i
de flesta Outokumpu gruvor. Med den här metoden har man nått en
tillräcklig kapasitet per år med låga brytningskostnader.
Bergomständigheterna i Pyhäsalmi gruvan är så dåliga, att skivpallbrytning inte kan användas utan systematisk bergförstärkning med kabelbultning och igensättning. Man har riktat mycket uppmärksamhet på brytningens kvalitet. Framför allt vill man bryta malmen ren.

« Tillbaka