Mekaniserad kabelbultning - funktioner

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Mekaniserad enmansmaskin i jämförelse med manuella metoder.
Vid manuell kabelbultning behövs olika maskiner för att göra
arbetet:
Maskinen för borrning
Hålen borras normalt med ett långt hålsborrningsaggregat.
Saxbryggan för cementpumpning och kabelmatning in i hålet. Bild 1 v1sar en av de manuella metoderna. I denna metod används en 1 - 2 m långt luftrör med tätning. Cement pumpas in i hålet efter kablematningen. Bild 2 visar en annan manuell metod. I denna metod matas kabeln in i hålet och strax därefter pumpas cement in i hålet från hålbotten och utåt.

« Tillbaka