Mekaniserad borrning av öppningsstigar med slitsmetoden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det pågår inom gruvnäringen ständig utveckling av tekniker för borrning av öppningsstigar. En del av utvecklingen har bestått i ta fram system för borrning av "avlånga" hålformer som svällutrymme vid sprängning, då i form av hål som borras parallellt med ett inbördes varierande avstånd. Inom andra verksamhetsområden används system för borrning av parallella hål med varierande framgång, men inom gruvnäringen är det först med Wassaras slitsborrningsutrustning som tekniken fått sitt genombrott. Följande är en beskrivning av slitsmetodens uppkomst, användningsområde och erfarenheter från borrning, samt inom vilka områden som utvecklingstakten för tillfället är hög.

« Tillbaka