Losshållning och förstärkning av 14 km tilloppstunnel i Andernas bergskedja - Peru - med TBM och konventionell drift

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
En kort jämförelse av losshållning med TBM resp. konventionella metoder i relativt bra berg. lång tunnel. Jämförelse av det olika tänkande vad gäller förstärkningsbehoy, som de båda drivningsmetoderna kan ge upphov till.

« Tillbaka