Lokala och internationella utbildningsprojekt stärker bergutbildningen i Sverige?

Författare / Author
Företag / Affiliation
LTU
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Försörjningen av välutbildade tekniker och ingenjörer är en viktig förutsättning för att
den svenska bergindustrin skall bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft. Resurser för
utbildningar i bergbyggande och bergbrytning minskar vid de svenska universiteten och högskolorna. Utbildningarna riskerar därför att sjunka i kvalitet eller att helt gå förlorade. Orsaken till detta är främst sjunkande studentunderlag och minskade resurser för forskning. Vi Luleå tekniska universitet genomförs och planeras en rad olika projekt inom utbildningsområdet. Mellan åren 1999 till 2001 utbildades 12 ballastingenjörer i ett program som universitetet ansvarade för och som genomfördes i Storuman i Västerbottens inland. Hösten 2001 gjordes ett nytt intag av studenter till denna utbildning, nu med namnet bergmateria/ingenjör med placering i Storuman och Kramfors. Hösten 2002 startar en treårig utbildning i bergteknik med studentgrupper i Malmberget och Kiruna. Dessa utbildningar genomförs genom utbildning på distans med s.k. nätbaserat lärande. Därigenom rekryteras nya studentgrupper. Utöver avslutningen Bergteknik i den femåriga utbildningen på V-programmet har civilingenjörsutbildningen stärks genom inrättande av ett tvåårigt internationellt masterprogram. Dessa utbildningar, och metoder för nätbaserat lärande, beskrivs i föredraget. Forskningen är en viktig förutsättning för kvalitet i utbildningen men också helt nödvändig för att kunna upprätthålla de resurser som behövs i form av lärare/forskare och laboratorier. Bergforskningen i Sverige är starkt hotad av olika skäl. Den nya organisationen Gellivare Hard Rock Research förväntas generera nya forskningsuppdrag och därför bidra till att stärka även utbildningen.

« Tillbaka