LKABs expansion och Kiruna i framtiden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
LKAB:s gruva i Kiruna utgörs av en ca 4 km lång malmkropp med ett känt djup ner mot 2000m och som stupar 60 grader mot Kirunas samhälle. I dag sker brytning på ca 800 meters djup. Den brytningsmetod som tillämpas, storskalig skivrasbrytning, medför att hängväggen bryts sönder och successivt skapar sättningar och sprickbildning på markytan. Allt eftersom brytningen går djupare kommer dessa deformationer också allt närmare samhället. LKAB har för närvarande planer på att expandera och öka uttaget av malm från Kirunavaaragruvan. Föredraget behandlar LKAB:s expansionsplaner och brytningens framtida påverkan på järnväg, E10 samt samhällsbebyggelsen.

« Tillbaka