Liljeholmstorget, ett berggarage i samverkansform mellan Citycon, Forsen och NCC

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ett berggarage för ca tusen bilar byggs i Nybohovsberget, Liljeholmen. Projektet utförs
i samverkan mellan Citycon AB (beställare), Forsen Projekt AB (byggledning) och
NCC Construction Sverige AB (entreprenör). Projekteringen har utförts av Sweco VBB i nära samarbete med projektets parter. Den färdiga anläggningen kommer att bestå av fem ca 100 m långa bergrum med ca 17 meters spännvidd, arbetstunnlar och in- och utfartstunnlar. Bergdriften startades i maj 2007 och hela anläggningen beräknas vara klar september 2009. Den dominerande bergarten är glimmergnejs med pegmatitgångar. Bergtäckningen är ställvis liten (under 7 m) vilket påverkar driften i dessa områden. Ovanför berggaraget finns flera högre bostadshus (punkthus) och i närområdet tunnlar som är känsliga för vibrationer. Under arbetet används 3D- modeller som kontinuerligt uppdateras med information som stöd för att få ett optimalt projekt gällande bergteknik, sprängning och drift. Projektet utförs med hög grad av samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta innebär ett utökat åtagande för beställaren och entreprenören att medverka och aktivt delta i projekteringen, verka som teknikstöd, samverka vid upphandlingar och ha en effektiv kostnadsuppföljning. Organisationen skall vara en integrerad projektorganisation, som arbetar för ett positivt arbetsklimat och öppenhet mellan varandra.

« Tillbaka