Lägesrapporter från stora projekt: Ådalsbanan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Projekt Ådalsbanan omfattar 13 mil enkelspårig järnväg och ansluter till Botniabanan i norr och Ostkustbanan i söder. Detta är ett av Sveriges största järnvägsprojekt och består dels av upprustning av dagens järnväg, dels av nybyggnation av två nya järnvägssträckor, ca 3 mil, där den gamla banan är för dålig. Trafikstart är planerad hösten år 2011. Beräknad kostnad för projektet är 6,6 miljarder skr i 2007-års penningvärde varav hittills nedlagts 3 miljarder skr. Just idag har projektet den högsta omsättningen inom Banverket och omsatte drygt 1,6 miljarder skr under 2008. Under år 2008 gjordes upphandlingar för 1,2 miljarder skr. Idag pågår 35 entreprenader som sysselsätter 800 personer. Samtliga entreprenader på nybyggnadsetapperna är igång. Detta är dock en avrapportering till BK-dagen varför vi nu koncentrerar oss på läget 081231 avseende tunnelentreprenaderna som totalt omfattar ca 1,5 mil uppdelat på 8 tunnlar. Tunnelarbetena är totalt kontrakterade för ca 1,7 miljarder skr (1671 mkr).

« Tillbaka