Lägesrapport om Arlanda-banan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arlanda Link Consortium (ALC) som består av de svenska företagen
NCC och Siab samt de brittiska företagen GEC ALSTHOM och John
Mowlem vann i augusti 1 994 tävlingen att bygga och driva Arlandabanan.
ALC ansvarar för att arrangera finansieringen och har bildat bolaget A-Train som är bygg herre och ansvarar för driften under 45 år. Brittiska GEC ALSTHOM levererar pendeltåg, el-, signal- och telesystem, medan Mowlem levererar och installerar spår och växlar. NCC och Siab i konsortiet Banbrytarna genomför bygguppdraget. En järnväg mellan Stockholm och Arlanda har länge ansetts angelägen för att knyta ihop järnvägs- och flygnäten. Ett flertal utredningar och förslag om banan har presenterats genom åren. 1 989 gav regeringen Banverket i uppdrag att utarbeta ett förslag till finansiering av Arlandabanan. I förutsättningarna för uppdraget ingick att finansieringen inte skulle belasta statsbudgeten. Banverket drog dock slutsatsen att viss statlig finansiering av projektet var nödvändig. 1 991 påbörjade Banverket utbyggnad från två till fyra spår av sträckan Ulriksdal-Rosersberg. Staten finansierar denna utbyggnad. Konsortiets uppdrag startar strax söder om Rosersberg via Södra böjen till Arlanda flygplats och vidare via Norra böjen tillbaka ut på den befintliga banan vid Odensala .

« Tillbaka