Lägesrapport Citybanan - Information om entreprenadarbeten och omgivningskontroll

Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Föredraget ger en allmän lägesrapport och beskrivning av de olika delarna
av City b anan projektet från Tomteboda till Södermalm. Specifika detaljer
kommer att redo visas av entreprenadarbetena i City och Norr, som omfattar
Norrströms- och Norrmalmsentreprenaderna respektive Odenplan och Vasatunneln samt Tomtebodaentreprenaden. Fördraget kommer också att belysa en del av den omgivningskontroll som Citybanan utför. Omfattande arbeten har utförts för att klarlägga olika anläggningar och byggnaders vibrationskänslighet. Föredraget kommer att redovisa en del av detta arbete och vad det resulterat i samt en kort beskrivning av kontroller av vibrationer, stomljud, syneförrättningar med mera som kommer att utföras i projektet.

« Tillbaka