KUJ 1365 - ny huvudnivå i LKAB Kiruna

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
LKAB har beslutat att anlägga en ny huvudnivå i Kirunagruvan, den sjunde i ordningen. Brytningsmetoden
som tillämpas i Kiruna är skivrasbrytning. Metoden används i kombination med störtschakt och horisontell
transportnivå för att forsla råmalmen till krossning och uppfordring. När den nedåtgående malmbrytningen närmar sig huvudnivån bör en ny sådan vara i drift en etage längre ned för att undvika onödig och fördyrande omlastning och uppkörning av malmen. I slutet av 2012 beräknas den nya huvudnivån på nivå 1365 meters djup att tas i drift. Den nya nivån kommer att medge ökad produktionskapacitet och samtidigt skapa förutsättningar för gruvproduktion i Kiruna till mitten av 2030- talet.

« Tillbaka