Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga "Solbergaprojektet"

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga är ett tunnelprojekt som sträcker sig mellan
Skanstull/Gullmarsplan till Solberga i södra Stockholm. Syftet med projektet är att
förlägga luftburna högspänningsledningar i tunnlar. Beställare är Stockholm stad och avsikterna med projektet är bl.a. att skapa värdefull bostadsmark samt förbättra närmiljön för de boende runt kraftledningarna. När projektet är klart väntas ca 2500 lägenheter och ca 30000 m2 kommersiella lokaler kunna uppföras. Projektet finansieras genom försäljning/tomträttsupplåtelse av de nya byggrätterna.

« Tillbaka