Korea, Framtida marknad inom konsulting och entreprenadverksamhet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Som de flesta har kännedom om så har Nitro Consult AB
varit närvarande på den Koreanska marknaden under ett
år och kommer att fortsätta sin verksamhet framöver på
denna marknad. Vi bedömer att den Koreanska marknaden
kommer att vara attraktiv och vinstgivande under åtminstone 5-10 år framöver. Vår verksamhet inleddes under hösten -92 genom en förfrågan från ett företag i Seoul, som var intresserade att erhålla en knowhow överföring av svensk sprängningsteknik. Denna förfrågan ledde via ett otal telefon och telefax kontakter till ett testkontrakt omfattande ett år. Detta kontrakt resulterade redan efter ett halvårs tid till att ett 5-års kontrakt tecknades mellan våra företag.

« Tillbaka