Konvertering av bergrum från nafta till propan

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vad sägs om en frysbox med volymen 500.000 m3, som håller temperaturen
36 minusgrader. Det låter fantastiskt men det har blivit
verklighet under år 1989.
Nu handlar det inte om någon vanlig hushållsfrys utan om Statoils
nya underjordiska Propanlager i Stenungsund, som är världens största, med två korrnnunicerande bergnnn med vardera längden 420 m, bredden 20 m och höjden 30 m. Trots lagrets storlek fungerar kylningen i princip som i en frysbox: När ett kyl.medium i vätskefas förångas åtgår vänne och temperaturen i orrgivningen sjunker. lagret tillförs ständigt vänne från den orrgivande bergmassan. Denna vänne måste avlägsnas. Detta sker genom att Propan i gasfas i rurmnet sugs upp till kompressorn, komprimeras och kondenseras. Den nu ernållna vätskan pressas genom spraydysor · åter till bergrurmnet. Genom det låga övertrycket i rummet ( 0, 5 BAR) förångas vätskan omedelbart. Förångningen kräver vänne, vilken tas från berget. På detta sätt kyls lagret succesivt ner och kan hålla sin drifttemperatur.

« Tillbaka