Konsekvenser av EG:s maskindirektiv

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
EGs Maskindirektiv och CENs säkerhetsstandarder.
Introduktion.
Aktörerna som jag avser att tala om är: EG, EES och CEN
Låt oss starta med att titta på EGs uppbyggnad som det ser ut, utan
några sidoblickar mot Maastricht-avtal och dylikt. EG, Europeiska Gemenskapen, består av: 27 CECA - Den Europeiska kol- och stålunionen som lade grunden för det fortsatta samarbetet. EURATOM - Det Europeiska atomkraftsamarbetet. EEC - Det Europeiska ekonomiska samarbetet. EGs "grundlag" är det s. k. Romfördraget som undertecknades av de dåvarande sex medlemmarna 1957 och kompletterades med den s. k. Enhetsakten som trädde i kraft 1987. EES - Den gemensamma marknaden inom EG och EFTA som trädde i kraft 1994 01 01. CEN står för Europeen de Normalisation och är den Europeiska standardorganisationen som fått en central uppgift i den Europeiska nydaningen. CEN har 18 medlemsländer "" länderna i EG och EFTA.

« Tillbaka