Koncept för utsläppsfritt ortdrivningsaggregat för ökad produktivitet och minskade kostnader vid underjordsbrytning i djupa gruvor

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hälsa, miljö och säkerhet står ofta först på dagordningen för gruvföretag och
gruventreprenörer idag, för att skapa en god arbetsmiljö för all personal som
vistas under jord. Ett av de viktigaste fokusområdena i framtiden kommer att
vara att minska eller till och med eliminera utsläppen från dieselmotorer som används på olika produktionsområden och i underjordsmiljö där personal exponeras. Inom de närmaste åren kommer flera gruvor att öppna brytningsrum på djupare nivåer. Dessa gruvförhållanden kommer att skapa utmaningar för dagens teknik för att hålla kostnader och kapacitet för ventilation på en acceptabel nivå. Till detta kommer ökad exponering från stigande omgivningstemperaturer orsakade av geotermisk värme. Djupare produktionsnivåer ställer också hårdare krav på att hålla brytningskostnaderna under kontroll, eftersom mer överberg vid tillredning innebär större mängder berg som måste uppfordras från större djup till en högre kostnad per borrad ortmeter. För maskinleverantörer ställer detta krav på högre automatiseringsnivåer och utsläppsfria lösningar för borrning, lastning och transport för att klara utmaningarna ovan. Syftet med denna artikel är att introducera nya metoder och praktiska erfarenheter för bättre borresultat och eliminerade utsläpp vid underjordsbrytning. I artikeln presenteras ett nytt maskinkoncept för automatiserad ortdrivning med elektrisk drivlina. Viktiga funktioner och fördelar belyses i exempel från praktisk tillämpning av maskinkonceptet i olika gruvor, främst i Nordeuropa. Emission free mining jumbo concept in increasing productivity and reducing costs in deep level underground development

« Tillbaka